Tiedotteet ja tutkimustulokset

Raakaveden tutkimustulokset:

11/2023

27.11.2023-23-3434

04/2023

18.04.2023 23-891

08/2023

15.08.2023 23-2450

15.08.2023 23-2510

21.08.2023 23-2454

21.08.2023 23-2455

21.08.2023 23-2456

päivitys 06.11.2021

Putkivuoto korjattu, kiitokset talkooväelle. 

 

29.10.2021

Katkon jälkeen vesi voi olla sameaa tai harmaata, tämä johtuu yleensä veteen sekoittuneesta ilmasta. Kun vettä laskee juomalasiin, ilmakuplat nousevat pintaan. Vesi näyttää silloin siis kirkastuvan pohjasta alkaen. Vesikatkojen jälkeen on tavanomaista, että vettä joutuu laskemaan jonkin aikaa, ennen kuin ilma on saatu pois putkistoista ja vesi kirkastunut. Samean harmaa vesi ei ole vaarallista.

Vesikatkon jälkeen vesiputkista voi myös irrota sakkaa tai ruostetta, joka näkyy yleisimmin veden värimuutoksina. Katkojen jälkeen vesi kirkastuu yleensä juoksuttamalla, kun vettä juoksutetaan kaikista hanoista riittävän pitkään.

Mikäli vedenlaadussa poikkeamia, ottakaa yhteyttä Leena Hartikaiseen 040 834 8668

Runkoputkistossa havaittu vuoto 24.10.2021. Rikkoontunut putki on paikallistettu, korjaustoimenpiteet aloitetaan perjantaina 29.10.2021. Vesi joudutaan katkaisemaan töiden ajaksi. 

Putkistossa vuodon vuoksi alhaiset paineet, ja mikäli vuoto kasvaa, voidaan vedentulo joutua katkaisemaan kokonaan. Ottakaa siis vettä talteen, kanistereihin, ämpäreihin, kattiloihin tms.

Tiedotamme korjausten etenemisestä, täällä kotisivuillamme, vesiosuuskunnan facebook ryhmässä ja tekstiviesteillä.

Puhelinnumeroita:

Tiedotus liittyen talvikauden käyttämättömänä olleiden kiinteistöjen (kesämökit) käyttöönottoon, koskee myös tyhjänä olleita huoneistoja isommissa kiinteistöissä:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt jakamaan alla olevan linkin, jossa kerrotaan esimerkiksi mitä pitää tehdä, kun tyhjillään ollut kiinteistö/huoneisto otetaan uudelleen käyttöön ja mitä terveyshaittaa saattaa aiheutua, jos ei toimi oikein. Kannattaa lukea!

Tiedotus VVY

2020-05-18 Aikolan vesiosuuskunta tiedottaminen riskinarvioinnista

 

——————————————————————————————————————————–

HYVÄ VESIOSUUSKUNNAN JÄSEN / VEDEN KÄYTTÄJÄ

Pumppaamon muutostyöt siirtyivät viime vuodelta valitettavasti myöhäisempään ajankohtaan. Toivomme, että asiakkaamme noudattaisivat sääntöjämme ja maksaisivat laskunsa ajallaan, ilman lakimiesten apua.  Muut korjaukset olemme saaneet tehtyä.

Hinnat vuonna 2019:

verkoston perusmaksu          170,00 € (sis. ALV) / vuosi /kaikki taloudet talossa ( ei yhteensä koko talo)
vedenkulutusmaksu             70,00 € (sis. ALV) / vuosi / jäseniltä
vedenkulutusmaksu           100,00 € (sis. ALV) / vuosi / ei-jäseniltä
liittymismaksu                     400,00 € (sis. ALV) / kerta

Perustelut hintojen korotuksille:
1. Vedenkäyttäjien määrä on vähentynyt viime vuodesta.
2. Vesilaitoksille on asetettu tiukempia laatuvaatimuksia ja näistä johtuen teemme pumppaamoon tarvittavat muutos-/parannustyöt vesitoimitusten varmistamiseksi vuoden 2019 aikana.
3. Myös alkuvuoden runsaat vesivuodot putkistossa ovat osaltaan aiheuttaneet korotuspaineita hintoihin. Hyvät vedenkäyttäjät tarkkailkaan ympäristöä ja ilmoittakaa välittömästi havaitsemistanne vuodoista Mauritz Mäkelälle tai allekirjoittaneelle!

Laskutus: 
Verkoston perusmaksut laskutetaan yhdessä erässä kesäkuussa ja vedenkulutusmaksut marraskuussa.

Jos eräpäivät tuottavat ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä sopiaksenne uusista maksuaikatauluista.
Näin vältämme ylimääräiset perintäkulut ja pystymme käyttämään kerätyt rahat oikeisiin asioihin, eli runkoputkiston ylläpitämiseen, pumppaamon laitteiden uusimiseen vastaamaan nykyajan lainsäädännön vaatimuksia ja veden toimittamiseen asiakkaillemme, siis teille ilman ylimääräisiä vesikatkoja.

HUOM!
Koko vuoden todistettavasti tyhjillään olevan kiinteistön omistajalla on mahdollisuus hakea vapautusta vedenkulutusmaksusta vuodeksi 2019 lähettämällä vapaamuotoinen hakemus hallitukselle tai soittamalla puheenjohtajalle viimeistään syyskuun aikana. Tämä koskee myös kerrostaloja tyhjien huoneistojen osalta. Verkoston perusmaksu peritään näissäkin tapauksissa. Osoite hakemukselle löytyy kirjeen alalaidasta. Maksuvapautus haetaan vuodeksi kerrallaan!

Tiedoksi:
Laskujen maksamatta jättäminen tai kieltäytyminen maksamisesta aiheuttaa veden katkaisun kuluineen, liittymän irtisanomisen ja maksamattomien maksujen perinnän eri asteissa kuluineen.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019-2020:
Varsinaiset jäsenet: Anita Antikainen (pj), Kari Nyberg (varapj), Leena Hartikainen (hygienia/vesinäytteet, tekniikka), Tuulikki Korhonen (maksuliikenne), Kati Blomqvist (fb-tiedotus).

Muuta huomioitavaa tälläkin kertaa:

– Vedenotto paloposteista on sallittua vain vesimaksunsa maksaneille.
– Kun aloitatte tontillanne kaivuutöitä liittyen vesiputkiinne tai muuten, ottakaa yhteyttä Mauritz Mäkelään ennen kaivuutöiden aloittamista. Hän kertoo putken sijainnista ja niistä vaatimuksista, joita tällaiseen tekemiseen liittyy.
– Tarkkailkaa ympäristöä, vesivuoto maastoon aiheuttaa rahanmenoa osuuskunnalle ja nostaa hintoja. Toivoisin teidän ottavan yhteyttä allekirjoittaneeseen tai Leena Hartikaiseen (puh. 040-8348668 ), jos huomaatte vuotoja.
– Pyydämme vedenkäyttäjiä sulkemaan veden kiinteistön pääsulusta, jos kiinteistö on tyhjänä pitkiä aikoja.
– Kun myytte kiinteistönne ja siirrätte osuuskunnan jäsenyytenne ja liittymän ostajalle kauppakirjalla, niin kertoisitteko ostajalle, että hänen pitää myös hakea jäsenyyttä osuuskunnasta ja vahvistaa siirto. Jos näin ei toimita, meillä ei ole tiedossa oikeaa laskutusosoitetta. Jos liittymää ei siirretä ostajalle, lähetämme uuden liittymämaksulaskun kiinteistön uudelle omistajalle. Aikaisemmin maksettua liittymämaksua ei palauteta myyjälle siirron yhteydessä.
– Kuten maksuissa yllä on mainittu, jäsenten vesimaksu on halvempi kuin vedenkäyttäjien. Kannattaa siis liittyä jäseneksi. Jäsenyys edellyttää 10 osuuden ostoa (omakotitalo) eli 50,50€ maksamista ja jäsenyyden anomista hallitukselta.

Maksamalla osuusmaksun ja liittymällä jäseneksi saatte oikeuden osallistua kokouksiimme ja samalla mahdollisuuden olla mukana päättämässä vesiosuuskunnan asioista.

Veden laatu:
Vedestä otetut näytteet ovat osoittaneet sen täyttäneen tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Yhteystietojen tarkistus:
Jos osoitteesi on muuttunut, ole ystävällinen ja ilmoita uusi osoitteesi palautelomakkeella osoitteessa: http://aikolanvesiosuuskunta.nettisivu.org/.  Tästä osoitteesta löytyy muutakin vesiosuuskuntaan liittyvää tietoa.

Hyvää kevättä

Aijalassa 20.2.2020

Anita Antikainen, pj.
-numero poistettu-