Toimintakertomus 2017

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Aikolan vesiosuuskunta on toiminut 41 vuotta ja toimittanut vuonna 2017 vettä 88:lle vedenkäyttäjätaloudelle.

Hallitus ja tilintarkastaja
Vesiosuuskunnan hallituksessa ovat toimineet vuonna 2017 seuraavat henkilöt:
Puheenjohtajana Anita Antikainen, jolla on ollut osuuskunnan nimenkirjoitusoikeus. Varapuheenjohtajana Kari Nyberg, Tuulikki Korhonen, Leena Hartikainen ja Mauritz Mäkelä (kaikki em. varsinaisia jäseniä). Varajäsenenä Kati Blomqvist.

Mauritz Mäkelä toimi vesiosuuskunnan tekniikkavastaavana ja vesihygieniavastaavana toimi Leena Hartikainen.
Tuulikki Korhonen toimi vesiosuuskunnan taloudenhoitajana.
Sihteerin ja puheenjohtajan tehtävät hoiti Anita Antikainen.
Tilintarkastajana toimi vuonna 2017 Kari Kulmala, HTM ja varalla Tuula-Riitta Mahlberg, HTM.
Veroilmoituksen teon ja kirjanpidon on hoitanut PP-Tilit Ky Perniöstä.

Vuoden aikana on kerätty 170 €, (sis. alv.) verkoston perusmaksua ja veden kulutusmaksua jäseniltä 60 € ja muilta 90 € (sis. alv. Osuuskokouksen päätös 100 €, mutta hallitus unohtanut huomioida muutoksen ).
Liittymismaksu on ollut 400 € (sis.alv).

13.5.2017 Osuuskokous päätti, että koko vuoden todistettavasti tyhjillään olevan kiinteistön omistajalla on mahdollisuus hakea vapautusta vedenkulutusmaksusta vuodeksi 2017 lähettämällä vapaamuotoinen hakemus hallitukselle. Verkoston perusmaksu peritään näissäkin tapauksissa.
Tätä mahdollisuutta käytti hyväkseen Asunto Oy Aijanlinna (11 asuntoa) ja 3 yksittäistä vedenkäyttäjäkiinteistöä.
Yksi vedenkäyttäjäasiakas on irtisanonut sopimuksensa päättymään heinäkuussa.
Hallitus on kokoontunut vuoden 2017 aikana 5 kertaa ja osuuskokouksia on pidetty yksi.

Tilivuoden tuloksen käsittely
 Hallitus esittää, että tilikauden voitto 821,45 € kirjataan osuuskunnan edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi.

Veden kulutus ja laatu sekä sähkönkulutus
Vettä on kulutettu vuonna 2017 11836 m3 (2016 9403 m3,2015 11088 m3, 2014 13 441 m3, 2013 11 088 m3, 2012 11 561 m3, 2011 9819,87 m3, 2010 16 565,24 m3). Keskimääräinen päiväkulutus vuonna 2017 on ollut 32,52 m3 (2016 26,05 m3, 2015 30,46 m3, 2014 37,23 m3, 2013 30,46 m3, 2012 31,76 m3, 2011 26,90 m3/vrk, 2010 45,38 m3). Sähköä on vuoden aikana kulutettu 7850 kWh (2015 9 212 kWh, 2014 7 430 kWh, 2013 9 212 kWh, 2012 7 340,00 kWh, 2011 4 540,65 kWh, 2010 10 573,60 kWh).

Tarkastusnäytteiden lukumäärä vuonna 2017 on ollut 7 näytettä, joista 4 on otettu lähtevästä raakavedestä pumppaamolta ja 3 näytettä eri paikoista vedenkäyttöalu-eelta. Näistä Liikelaitos Salon Vesi on ottanut pumppaamoltamme tarkkailunäytteitä lupaehtojensa mukaisesti 4 kpl.
Näytemäärät ovat pysyneet ennallaan, koska toimittamamme vesimäärä on ollut alle 50 m3/vrk.

Vedenjakelukatkokset
 Isompia vedenjakelukatkoksia vuoden 2017 aikana ei ole ollut, ainoastaan yksi 4 h kestävä sähkökatkos.
Vuotoja putkistossa ei ole korjattu.

Jäsenet
Vuonna 2017 vedenkäyttäjäkiinteistöjä on 44 (mukana pumppaamon omistajan kiinteistö, joka ei maksa vesimaksua) ja niissä yhteensä 88. vedenkäyttäjätaloutta. Vesiosuuskunnan jäseniä vedenkäyttäjätalouksista on 38 kpl.

Jäsenten edellytetään omistavan vesiosuuskunnan osuuksia. Jäsenet käyttävät päätäntävaltaansa osuuskunnan kokouksissa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Vuoden 2017 osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa oli paikalla 7 jäsentä.

Sopimukset
PP-Tilit Ky:n kanssa tehty kirjallinen sopimus kirjanpidosta ja laskutuksesta.

Alla mainitut ovat vieläkin avoinna:
Liikelaitos Salon Vesi on hyväksynyt 26.11.2013 varaveden ottamisen heidän Aikolan vedenottamostaan. Vielä ei ole päästy sopimukseen veden hinnasta.
Tämän lisäksi vesiosuuskunta on hakenut kaupungilta toiminta-alueen määritystä nykyisiin käyttäjiin rajattuna. Kaupunki ei ole saanut vieläkään tehtyä kyseistä määritystä.

Aikolan Vesiosuuskunta on Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n jäsen.

Tiedottaminen
Veden käyttäjiä/jäseniä on lähestytty kirjeitse kaksi kertaa vuoden 2017 aikana. Kirjeet lähetettiin 6.6.2017 sekä 14.12.2017. Hinnasto on ollut esillä sivuillamme ja mahdollisuuksien mukaan myös tiedotteet osoitteessa: http://aikolanvesiosuuskunta.nettisivu.org/.

Internetissä on ollut viranomaisten määräysten mukaisesti maininta myös toimittamamme veden laadusta, eli: Vesi on täyttänyt Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n laboratorion tutkimuksien mukaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *